Some Alt Text
Some Alt Text

Кои сме ние ?

За децата се грижи екип от висококвалифицирани педагози,  и помощен персонал, които полагат усилия към създаване на уютна и топла атмосфера, в която малчуганите да се чувстват обичани, ценени и уверени в своите възможности.

Усилията на екипа на детската градина са насочени към:

 

– Утвърждаване на съвременни иновационни модели на образователна дейност, които да осигурят максимално развитие на детския личностен потенциал.

 

– Създаване на възможности за пълноценна социална реализация на децата.

 

– Поставяне  основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална култура и родова идентичност;

 

– Децата да  излизат от детската градина добре владеещи българския език,  мотивирани и добре подготвени за

училище.

 

Всичко това ние постигаме чрез професионалното отношение на един високо квалифициран екип от педагогически  и непедагогически персонал.