Аксения Асенова - учител

Катя Дончева – домакин, помощник-възпитател

Йорданка Петрова  - готвач

Some Alt Text
Some Alt Text

Екип

Пенка Белоева, директор - 

Обществен съвет

1. Преслава Руменова Панайотова, представител на родителите

 

2. Фани Гретева Стайкова, представител на родителите

 

3. Гинка Атанасова Стефанова, представител на родителите

 

4. Диана Данкова Таскова, представител на родителите

 

5.Бисерка Иванова Борисова- гл. счетоводител в ЕС Направление Образование, представител на финансиращия орган община Павликени 

 

6.Катя Иванова Димитрова – н-к отдел ХД в община Павликени  - зам.-представител на финансиращия орган

 

Резервни членове с поредност при заместване:

 

Мелиса Дянкова, представител на родителите

 

Снежана Живкова Хараламбиева, представител на родителите